back


ETT FORSLAG TIL FORANDRING
I HELSEVESENET:Alle sykehus eies av staten.

Sykehusene utstyres med topp moderne utstyr som legger grunnlaget for at Norge blir best i kvalitet og effektivitet.

Kommunene leier av staten.

Sykehusene og kvalitetsnivået skal være så høyt at de beste spesialister til norske sykehus for å praktisere.

Sykehusene skal også tilby behandling med naturmedisin for de pasientene som ønsker dette. Samarbeid mellom tradisjonell og alternativ medisin vil være det beste for alle.

Det vil også være den beste måten å kontrollere virkningen av naturmedisin.

Sykehusene skal ha så god dekning med kvalifisert personale på alle fagområder og avdelinger at slitasjeskader ikke kan oppstå. .

Administrasjonen krympes for helsekøene blir borte.

Labratoriene skal også ha en så høy kvalitet og effektivitet at det ikke er behov for å sende prøver til andre land.for å få svar, vi skal ha kapasitet til å ta imot fra andre.

Medisinutdanningen skal oppgraderes og oså inneholde mere psykologi og naturmedisin og skolemedisin.

Medisinutdanningen skal være av en så høy kvalitet at den blir attraktiv for de beste.

Det medisinske forskningsmiljøet må ha et kvalitetsnivå på toppnivå.

Når helsekøene er borte kan vi behandle pasienter fra andre land.

All etterbehandling og rehabilitering skal ha samme høye nivå som sykehusene.

Pasientene vil bli fortere friske og vi kan ta inn pasienter fra andre land.

Aldershjem og sykehjem skal ha så mange ansatte at alle får et godt , verdig liv og ingen blir sittende ned-dopet på grunn av pleiermangel.

En slik løsning vil føre til at pasientene blir fortere friske og kommer raskere tilbake på jobb.

Sykefraværet vil gå ned.

En løsning som kan gjøre sykehusdriften lønnsom.og spare trygdeutgifter.

 

Egne busjett for

  1. direkte pasientrelatert
  2. ren administrasjon
  3. alle bygningsmasse relaterte utgifter
  4. alt maskinelt pasientrelatert diagnostisering-utstyr

Norges helsevesen skal være basert på helhetstenkning

Psykologi må få en utvidet plass i medisinutdanning det samme med naturmedisin og alternative behandlingsformer.

 

Dette er vår mailadresse for Gode Forslag til Forandring:

forslag@folketshelsenettverk.no

next