back

 

ETT AV FOLKETS HELSE-NETTVERKS
VIKTIGSTE MÅL:


Egne «Folkets Helse-Nettverk lokaler» i alle kommuner.

Vi vil arbeide for at hver kommune stiller et kostnadsfritt lokale til disposisjon som et møtested hvor pasienter, arbeidsledige, trygdede, alle medlemmer kan møtes og diskutere felles problematikk med det formål å komme frem til konstruktive forslag eller løsninger som kan brukes til hjelp for hver enkelt person, i nærmiljøet lokalt og at dette kommer som forslag til løsninger på våre nettsider så andre personer og lokallag kan få gode ideer til sin gruppe.

Lokalet kan ha behov for opp-pussing, kommunen skal dekke innkjøpskostnadene og arbeidet gjøres med egen-innsats av brukerne.

De lokale gruppene skal være selv-drevne og ha sin egen økonomi.

De forskjellige bruker gruppene avtaler forskjellige dager og tider for sine møter.

Det skal på sikt også holdes rimelige helserelaterte foredrag og kurs i disse lokalene.

De sosiale og psykologiske konsekvensene for mennesker som faller utenfor arbeidslivet og det kollegiale nettverket er ofte veldig lik.

I arbeidslivet har vi kolleger vi kan snakke med om jobb relaterte problemer.

Mange er organisert og kan ta større problemer til sin organisasjon.

Noen store pasientgrupper har egne organisasjoner, men mange mennesker sitter alene og isolerer seg mer og mer fra omverdenen.

Arbeidsledighet gir tilsvarende resultat.

Folkets HelseNettverk skal være en samlings organisasjon for alle gruppene.

Selv om mange har et nettverk i familie og venner blir det ikke det samme som å snakke med noen om en felles problematikk.

Mange finner likesinnede på internett og dette er bra.

I tillegg har alle behov for å kunne treffe andre mennesker med samme livssituasjon.

Folkets HelseNettverks treffsteder vil fungere som en idebank og gjennom dette bli en ressurs for kommunene.

Kanskje kan nye jobb-ideer skapes og mennesker som er på trygd kan komme raskere tilbake til arbeidslivet.

Et godt og positivt miljø er den beste medisin for alles helse.

Internett kan aldri erstatte verdien av å møtes, se og høre hverandre, og få føle tilhørigheten sammen med andre mennesker.

Alle kommunene vil tjene på en slik løsning.

For at dette skal bli en realitet trengs det frivillige ressurspersoner i alle kommuner over hele landet.

Vi ønsker Deg Velkommen til Folkets Helse-Nettverk !

 

 

next